Χρεώσιμες κινήσεις .gr TLD

Χρεώσιμες κινήσεις .gr TLD

Change owner name of .gr TLD

Αλλαγή επωνυμίας αλλά με το ίδιο ΑΦΜ