Πιστοποιητικά SSL

Secure your site and add trust & confidence for your visitors.
With a range of brands, we have the right certificate for all your site security needs

Επιλέξτε το επίπεδο επικύρωσης

Επικύρωση Domain (DV)

Basic Security

Issued in minutes, ideal for blogs, social media & personal websites

Αγορά

Organization Validation (OV)

Strong business level SSL

Company identity included in certificate, ideal for business websites

Αγορά

Extended Validation (EV)

Maximum Protection & Trust

Green address bar & company name displayed, ideal for ecommerce

Αγορά

Not sure which to choose? Let us help you decide

What is SSL?SSL Certificates are fundamental to internet security. They are used to establish an encrypted connection and allow data to be transmitted securely between a browser or user's computer and a server or website.

 • Establishes a secure connection between a browser and a server
 • Encrypts communication to protect sensitive information your customers provide to you
 • Places a padlock next to your web address in the browser
 • Authenticates an organization's identity

Standard SSL (Domain Validated) Certificates are the easiest and most common type of SSL certificate. OV and EV Certificates also authenticate the identity of the company or organization that holds the certificate providing more trust to end users.

Improve Your Search Engine Ranking

Establish trust and online security for your website visitors and business.

Google wants to make the web safer and a big part of that involves making sure that the sites people access via Google are secure. That's why websites using SSL have been shown to benefit from higher ranking in search results.

There's also a lot more reasons why you should consider adding SSL to your website:

Encrypt sensitive data
Protect user privacy
Secure online transactions
Activate HTTPS and the lock icon
Prove legitimacy
Increase SEO rank

Browsers have changed, don't get left behind

Web pages not served via HTTPS are now being displayed as ‘not secure’ in Google Chrome and Mozilla Firefox. Don't let your website be one of them. Add SSL today.
Secure your site in minutes with our fully automated provisioning and deployment

Upgrade to Extended Validation SSL

While all SSL certificates use similar methods to protect and validate your data, the level of trust and assertion they provide varies.

Extended Validation Certificates offer the highest level of validation and trust. They validate and display the name of the company or organisation along with the green address bar which is one of the most highly recognizable trust indicators on the web.


Επικύρωση Domain (DV)

Organization Validation (OV)

Extended Validation (EV)


Learn more about Extended Validation SSL Certificates

While the need for online security is universal, not all SSL Certificates are created equal. The guide below is designed to help you decide which type of certificate is right for you.

Επικύρωση Domain (DV)

 • Verifies ownership and control of the domain name only
 • Issued in minutes
 • Maintains browser compliance

Ideal for non-critical web pages

Think of DV like getting a library card—no confirmation of who you really are, very minimal requirements to obtain and issued very quickly.

Browse Domain Validation Certificates

Organization Validation (OV)

 • Enhanced validation including authenticating the identity of the applicant
 • Issued within one day
 • Maintains browser compliance

Ideal for more sensitive webpages such as login pages

Think of OV like getting a driver’s license—more hoops to jump through than a library card but more trusted as a form of identification.

Browse Organization Validation Certificates

Extended Validation (EV)

 • Standards-based approach to authentication, representing the highest level of authentication for SSL Certificates
 • Typically issued within 1-3 days
 • Maintains browser and other industry compliance

Ideal for sensitive webpages including ecommerce, online banking, account signups

Think of EV like getting a passport—much more stringent processes, longer lead times and more verification of who you are than with a library card or driver’s license. Recognized internationally as the most trusted way to verify your identity.

Browse Extended Validation Certificates
 • RapidSSL

  Τα πιστοποιητικά RapidSSL®, με κρυπτογράφηση δεδομένων έως 256-bit και έλεγχο ταυτότητας ισοτόπου, σας βοηθούν να διατηρείτε ασφαλή τις συναλλαγές των πελατών σας. Αγοράστε ένα πιστοποιητικό και επιταχύνετε την εγγραφή σας με αυτοματοποιημένη επικύρωση του Domain σας. Το καλύτερο από όλα, τα SSL πιστοποιητικά μας είναι από τα πιο προσιτά στον κλάδο.

  €15,32EUR
  Learn more
 • GeoTrust QuickSSL Premium

  Secure your website fast. GeoTrust® QuickSSL® Premium certificates are one of the quickest ways for you to start protecting online transactions and applications with SSL. With an automatic authentication and issuance process, it takes just minutes to get your QuickSSL Premium SSL certificate. After that, managing and renewing your certificates is a snap. With GeoTrust, you get inexpensive SSL without sacrificing convenience, choice, or reliability.

  €67,27EUR
  Learn more
 • GeoTrust True BusinessID

  Business-class SSL—only better. When it comes to selecting SSL security for your business, you have a lot of choices. With GeoTrust, the decision is easy. GeoTrust® True BusinessID SSL certificates let your customers know that your site is trustworthy and that you take their security seriously enough to get your certificate from a globally trusted certificate authority.

  €84,30EUR
  Learn more
 • Secure Site SSL

  Protect your website or email traffic with industrial-strength 2048-bit encryption with a Secure Site SSL Certificate.

  €336,14EUR
  Learn more
 • Secure Site Pro

  With Secure Site Pro SSL offer high-assurance certificate with added features for comprehensive website security.

  €838,25EUR
  Learn more
 • GeoTrust True Business ID with EV

  Make a strong security statement with the green address bar. GeoTrust® True BusinessID with EV (Extended Validation) is our premium business-class SSL security product, visually confirming the highest level of authentication available among SSL certificates. The green bar says it all. Web site visitors really notice when the address bar turns green in their high-security browsers and the organization field starts to rotate between your business name and GeoTrust.

  €152,42EUR
  Learn more
 • Secure Site EV SSL

  Secure Site Extended Validation (EV) SSL Certificates protect your most valuable assets–your customers and your brand–from phishing scams and online fraud.

  €838,25EUR
  Learn more
 • Secure Site Pro EV

  Secure Site Pro EV SSL is the highest authentication with extra features for comprehensive website security and robust protection against identity-targeted attacks.

  €1.262,85EUR
  Learn more
 • RapidSSL Wildcard

  RapidSSL® Wildcard Certificates help you secure multiple subdomains with one low-cost SSL certificate issued to *.yourdomain.com. Protect your customers' personal data with up to 256-bit encryption. Automated domain control validation makes site authentication a breeze. At RapidSSL, we believe in providing the SSL protection you need at a competitive price.

  €127,42EUR
  Learn more
 • GeoTrust True Business ID Wildcard

  Simplify certificate management with the convenience of a Wildcard certificate. GeoTrust® True BusinessID Wildcard certificates allow you to secure multiple subdomains on a single certificate, reducing management time and cost. Whether it's your company's home page or your mail server's hostname, protecting sensitive information is your goal — and it's our goal too.

  €373,81EUR
  Learn more

FAQ

What is an SSL Certificate?

SSL Certificates enable data encryption on the internet and allow data to be transmitted securely from a web server to a browser. With SSL, your website can use the https protocol and will display a padlock in end users web browsers to indicate the connection is secure.

Why do I need an SSL Certificate?

SSL Certificates are an essential part of the internet. They not only encrypt communication between your computer and the server where a website is located, but they also provide verification that a site is what it claims to be.

What are the different types of SSL?

There are 3 different levels of vetting that SSL Certificates are based upon. Domain Validated (DV) , Organization Validated (OV), and Extended Validation (EV). The major difference between the types of certificate relates to the information the Certificate Authority, RapidSSL, GeoTrust and Symantec, requires and validates in order to issue a certificate. The higher levels of certificate require more information, and often is displayed in the browser bar. EV SSL for example turns the browser bar green and displays the organization name to visitors to generate more trust.

What is a Wildcard SSL Certificate

A Wildcard SSL certificate provides the same encryption and authentication features as other SSL certificates but can also be applied to an unlimited number of subdomains of a website. A Wildcard SSL certificate supports the root domain (example.com) as well as its subdomains. Learn more

What are the advantages of an EV SSL Certificate?

EV, or Extended Validation, is the highest class of SSL available today and gives more credibility and trust to your website than other SSL Certificates. They include features such as the green address bar and display of your company name that have been proven to boost trust and consumer confidence.

Our SSL certificates are from some of the most trusted brands in Online Security.