Χρεώσιμες κινήσεις .gr TLD

Χρεώσιμες κινήσεις .gr TLD

Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη

Αλλαγή επωνυμίας αλλά με το ίδιο ΑΦΜ