Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το Domain Name μου. Τι πρέπει να κάνω;

Μετά τη λήξη ενός Ονόματος Χώρου (Domain Name) [.gr] και για ένα διάστημα 15 ημερών, ο δικαιούχος του Ονόματος Χώρου (Domain Name) που έληξε μπορεί να υποβάλλει δήλωση ανανέωσης του Ονόματος Χώρου (Domain Name).
Για την υποβολή της δήλωσης ανανέωσης ο δικαιούχος πρέπει να απευθυνθεί στον καταχωρητή του ή σε νέο καταχωρητή της επιλογής του, παρέχοντάς του τον κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος Χώρου (Domain Name).
Με την παρέλευση της περιόδου των 15 ημερών από τη λήξη του Ονόματος Χώρου (Domain Name), το Όνομα Χώρου (Domain Name) διατίθεται προς εκχώρηση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Τα παραπάνω ισχύουν για τα Ονόματα Χώρου (Domain Names) με κατάληξη [.gr] , [.com.gr] , [.net.gr] , [.org.gr] , [.edu.gr] , [.gov.gr]

  • 20 Χρήστες που το βρήκαν κατατοπιστικό
Was this answer helpful?

Powered by WHMCompleteSolution