Ετικέτα: Όνομα Τομέα

Όνομα Τομέα

Domain Names - Cloud Hosting - minima.net

Νέος Κανονισμός της ΕΕΤΤ για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου

Η ΕΕΤΤ εξέδωσε νέο Κανονισμό για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr. Οι βασικές αλλαγές είναι οι κάτωθι: Υλοποίηση του πρωτοκόλλου IDNA 2008 που έχει ως αποτέλεσμα ο αλφαριθμητικός ελληνικός  χαρακτήρας [ς] να αποτελεί διαφορετικό χαρακτήρα από τον αλφαριθμητικό ελληνικό  χαρακτήρα [σ] Εκχώρηση ονομάτων χώρου το Μεταβλητό Πεδίο των οποίων […]