Domain Names - Cloud Hosting - minima.net

Μαρούσι, 9/7/2015
ΑΡΙΘ. ΑΠ.:16742
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16668/29-6-2015 Απόφασης του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ

«Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr»

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ, έχοντας υπόψη :

 1. Το Νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012,) και ιδίως τα άρθρα 6, 11 και 12 παρ. κδ’ αυτού,
 2. την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/Α/28-6-2015) με θέμα: «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας»
 3. την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 66/Α/30-6-2015) με θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»
 4. την υπ. Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000645ΕΞ 2015/Χ.Π. 2261Υπουργική Απόφαση «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 1420/Β/8-7-2015)
 5. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/2/19-2-15 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 412/B/24-3-2015), ιδίως το Παράρτημα Δ, όπως εκάστοτε ισχύει,
 6. τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Ε.Ε.Τ. (Υ.Α. αριθ. 69452/5-6-1995, ΦΕΚ505/Β/7-6-1995),
 7. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/79 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ»
 8. την Απόφαση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ 16668/29-6-2015 «Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr»

Επειδή:

 1. Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται η τραπεζική αργία έως και 13 Ιουλίου 2015
 2. Ανακύπτει επιτακτική ανάγκη προστασίας των κατόχων ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr, των οποίων η περίοδος εκχώρησης και δέσμευσης λήγει κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την ως άνω Π.Ν.Π.

Αποφασίζει:

  1. Αντικαθιστά τα σημεία 1α) και 1β) της υπ΄ αριθμ. 16668/29-6-2015 Απόφασης του «Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr» με τα ακόλουθα:

 

  1. Ονόματα Χώρου των οποίων η περίοδος εκχώρησής τους λήγει από τις 14-6-15 έως και τις 28-6-15, παρατείνεται η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης έως και τις 27-7-15.
  2. Ονόματα χώρου, των οποίων η περίοδος εκχώρησης τους λήγει από τις 29-6-15 έως και τις 15-7-15, διατηρούνται σε ισχύ έως και τις 16-7-15. Η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης, η οποία είναι 15 ημέρες άρχεται για όλα τα ανωτέρω ονόματα την 17η Ιουλίου 2015.
 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τις 9-7-2015.
 2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ