Domain Names - Cloud Hosting - minima.net

Μαρούσι, 29/6/2015
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 16668
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

 
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ, έχοντας υπόψη :

 • Το Νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012,) και ιδίως τα άρθρα 6, 11 και 12 παρ. κδ’ αυτού,
 • την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/Α/28-6-2015) με θέμα: «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας»
 • την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/2/19-2-15 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 412/B/24-3-2015), ιδίως το Παράρτημα Δ, όπως εκάστοτε ισχύει,
 • τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Ε.Ε.Τ. (Υ.Α. αριθ. 69452/5-6-1995, ΦΕΚ505/Β/7-6-1995),
 • την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/79 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ»

Επειδή:

 1. Σύμφωνα με την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κηρύσσεται ως τραπεζική αργία η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου
 2. Ανακύπτει επιτακτική ανάγκη προστασίας των κατόχων ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr, των οποίων η περίοδος εκχώρησης και δέσμευσης λήγει κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την ως άνω Π.Ν.Π.

Αποφασίζει:

  1. Ορίζει ότι :

   α) Ονόματα Χώρου των οποίων η περίοδος εκχώρησής τους λήγει από τις 14-6-15 έως και τις 27-6-15, παρατείνεται η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης έως και τις 13-7-15.

   β) Ονόματα χώρου, των οποίων η περίοδος εκχώρησης τους λήγει από τις 29-6-15 έως και τις 8-7-15, διατηρούνται σε ισχύ έως και τις 9-7-15. Η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης, η οποία είναι 15 ημέρες άρχεται για όλα τα ανωτέρω ονόματα την 10η Ιουλίου 2015.

   γ) Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που θα αποκτηθεί με την ανανέωση των ανωτέρω ονομάτων χώρου θα έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και όχι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ανανέωσης, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης.

  2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τις 29-6-2015.
  3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ